Δημοσιεύσεις

Επιστημονικές δημοσιεύσεις & ανακοινώσεις

 1. Sensitization to cashew nut 2S albumin, Ana o 3, is highly predicitive of cashew and pistachio allergy in Greek children. J Allergy Clin Immunol 2015; 136(1): 192-4
 2. Ana o 3 ImmunoCAP provides accurate molecular diagnosis of the cashew/ pistachio allergy syndrome. Allergy 2014; 69 (Suppl 99): 301
 3. Importance of High Molecular Weight Proteins in Walnut Allergy. J Allergy Clin Immunol 2014; 133(2 Suppl): AB115
 4. Co-recognition of lipid transfer protein in pollen and foods in a Greek pediatric population. Clin Transl Allergy 2014; 4(Suppl 1): P19
 5. Cross-reactivity between Anacardiaceae (cashew/pistachio) and Rutaceae (orange/lemon) seeds. Allergy 2014; 69 (Suppl 99): 553
 6. A molecular diagnostic algorithm to guide pollen immunotherapy in Southern Europe: towards component-resolved management of allergic diseases. Int Arch Allergy Immunol 2013; 162(2): 163-72
 7. The vital need for allergy training: removing the doubts. Prim Care Respir J 2013; 22(1): 5-6
 8. Cow’s milk allergy as a cause of anaphylaxis to systemic corticosteroids. Allergy 2011; 66(7): 983-5
 9. An insight into the early mechanisms of allergen-specific immunotherapy. Immunotherapy 2011; 3(3): 333-6
 10. Relative incidence and cross-reactivities of legume allergies in Greece. Allergy 2010; 65 (Suppl 92): 377
 11. Observational study of the acceptance of partially hydrolysed formulas in infants at high risk of developing allergy. XXVIII Congress of the European Academy of Allergy & Clinical Immunology, London, United Kingdom 2010
 12. Cow’s milk allergens as an infrequent cause of anaphylaxis to systemic corticosteroids. European Academy of Allergy & Clinical Immunology – Food Allergy & Anaphylaxis Meeting, Venice, Italy 2011
 13. Case report of food protein-induced enterocolitis syndrome due to rice. Allergy 2010; 65 (Suppl 92): 417
 14. Adverse reactions to macrolides in children. European Academy of Allergy & Clinical Immunology – International Drug Hypersensitivity Meeting, Rome, Italy 2010
 15. Serum uric acid as an independent predictor of early death after acute stroke. Circ J 2007; 71: 1120-7
 16. Statin-induced increase in HDL-C and renal function in coronary heart disease patients. Open Cardiovasc Med J 2007; 1: 8-14
 17. Διαγνωστική ακρίβεια στις μεθόδους διερεύνησης της τροφικής αλλεργίας σε ξηρούς καρπούς. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αλλεργιολογίας & Κλινικής Ανοσολογίας, Αθήνα 2012
 18. Συσχέτιση της αξιοπιστίας των διαγνωστικών μεθόδων διερεύνησης της αλλεργίας σε ξηρούς καρπούς με την ευαισθητοποίηση σε LTP. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αλλεργιολογίας & Κλινικής Ανοσολογίας, Αθήνα 2012
 19. Φυσική ιστορία της αλλεργίας στο ψάρι. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αλλεργιολογίας & Κλινικής Ανοσολογίας, Αθήνα 2010
 20. Σχετική συχνότητα της αλλεργίας στα όσπρια και διασταυρούμενη αντιδραστικότητα στον ελληνικό παιδιατρικό πληθυσμό. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αλλεργιολογίας & Κλινικής Ανοσολογίας, Αθήνα 2010
 21. Βρέφος με πιθανό σύνδρομο εντεροκολίτιδας (FPIES) σε ρύζι και IgE αντίδραση στο γάλα. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αλλεργιολογίας & Κλινικής Ανοσολογίας, Αθήνα 2010
 22. Ανεπιθύμητες αντιδράσεις σε μακρολίδες στα παιδιά. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αλλεργιολογίας & Κλινικής Ανοσολογίας, Αθήνα 2010
 23. Διασταυρούμενη αντιδραστικότητα μεταξύ καρκινοειδών και ακάρεων. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αλλεργιολογίας & Κλινικής Ανοσολογίας, Αθήνα 2010